Agencies

Albania Estate Group

Albania Estate eshte kompania e parë në tregun e pronës në Shqipëri për investuesit jashtë shtetit në vitin 2005. Ne jemi kompania më e vjetër të pasurive të patundshme e cila marketon ...

Adresa e Zyres:

Albania Estate Group Shpk
Rruga Islam Alla
Adidas Building
Pallati 67 - Kati 2
Apartamenti 3
Tirane, Albania
14148525513